โรงเรียนเทศบาลบ้านปากวีป มิตรภาพที่ 124

โรงเรียนเทศบาลบ้านปากวีป มิตรภาพที่ 124

10/3 หมู่ 1 ตำบลคึกคัก อำเภอตะกั่วป่า จังหวัดพังงา 82220
โทรศัพท์ : 076-487237 โทรสาร : 076-487237
ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ : info@banpakweep.ac.th